Tài chính

ACV: Lãi trước thuế quý IV kỷ lục trên 2.600 tỷ, vượt xa kế hoạch cả năm

(VNF) – ACV báo lãi trước thuế quý IV/2016 lên đến 2.638 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lãi của cả năm 2016, cũng là mức lãi trước thuế kỷ lục trong một quý của ACV từ trước tới nay. Tuy nhiên, mức lãi đột biến này không đến từ hoạt động kinh doanh chính mà là do hoàn nhập chênh lệch tỷ giá.

ACV: Lãi trước thuế quý IV kỷ lục trên 2.600 tỷ, vượt xa kế hoạch cả năm

ACV lãi kỷ lục trên 2.600 tỷ đồng chỉ riêng trong quý IV/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 vừa được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố cho thấy, doanh thu thuần quý IV/2016 của ACV đạt mức 4.044 tỷ đồng, trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 81,8%, doanh thu bán hàng chiếm 18,2%.

Lãi trước thuế quý IV/2016 của ACV đạt mức 2.638 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lãi trước thuế 2.056 tỷ đồng trong năm 2016 và kế hoạch lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng tính riêng trong giai đoạn cổ phần hóa (01/04 – 31/12/2016). Đây cũng là mức lãi trước thuế trong một quý kỷ lục của ACV từ trước đến nay.

Tuy nhiên, đi sâu hơn, mức lãi kỷ lục này của ACV trong quý IV/2016 không hẳn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phần lớn đến từ sự tăng vọt về doanh thu hoạt động tài chính, trong đó, chủ yếu là do khoản hoàn nhập chênh lệch tỷ giá kỳ trước lên đến 1.646 tỷ đồng.

ACV lãi kỷ lục

Mức lãi kỷ lục của ACV trong quý IV/2016 phần nhiều là do hoàn nhập chênh lệch tỷ giá

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh chính của ACV chỉ đem về lợi nhuận gộp vỏn vẹn 873 tỷ đồng trong quý IV/2016. Nếu trừ đi 2 khoản chi phí chính tạo ra doanh thu là chi phí bán hàng 178 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 330 tỷ đồng thì mức lợi nhuận thuần của ACV chỉ là 365 tỷ đồng, rất thấp so với tổng tài sản lên đến trên 45.000 tỷ đồng của tổng công ty này.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của ACV đạt mức 45.744 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Lượng tài sản lớn nhất của ACV vẫn nằm trong tài sản cố định với trị giá 21.760 tỷ đồng. Tiếp đến là tiền gửi ngân hàng với 2.775 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 13.640 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm.

Tổng nợ phải trả của ACV tính đến hết năm 2016 đạt mức 21.764 tỷ đồng, giảm 9,2% so với đầu năm, trong đó, tổng nợ vay đạt 14.226 tỷ đồng, giảm 2,2%. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của ACV ở mức 23.979 tỷ đồng, tăng 1,1%. Như vậy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2016 của ACV ở mức 0,91 lần, còn hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,59 lần, đều nằm sâu trong ngưỡng an toàn.

Tin mới lên