Tài chính

AGF: Quý I/2018 lỗ 96 tỷ đồng, bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ 7/3

(VNF) – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa ra quyết định đưa cổ phiếu AGF của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 7/3/2017.

AGF: Quý I/2018 lỗ 96 tỷ đồng, bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ 7/3

Ảnh minh họa.

Theo đó, cổ phiếu AGF chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

HoSE cho biết nguyên nhân của án phạt này là do Thủy sản An Giang đã tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 1.1 Điều 24 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SGDCKHCM ngày 23/8/2016.

AGF thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 41,7 tỷ đồng, niêm yết lần đầu năm 2002 và trải qua 5 lần tăng vốn điều lệ. Hai cổ đông lớn của AGF hiện tại là Công ty Cổ phần Hùng Vương (22,3 triệu cổ phiếu, tương đương 79,58% vốn điều lệ) và SCIC (2,3 triệu cổ phiếu, tương đương 8,24% vốn điều lệ).

Báo cáo tài chính quý I niên độ tài chính 2017 – 2018 (kỳ kế toán của AGF bắt đầu từ 1/10) cho thấy bức tranh kinh doanh tối màu của AGF với khoản lỗ hơn 96 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý I, doanh thu thuần của AGF đạt 505,5 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ. Giá vốn là 561 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp âm 55,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi 47,7 tỷ đồng của năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính của AGF giảm hơn 9 lần, xuống chỉ còn 747 triệu đồng. Trong khi đó các khoản chi phí vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao (chi phí tài chính 10,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng 27,6 tỷ đồng; chi phí quản lý 4 tỷ đồng) nên kết thúc quý I, AGF lỗ ròng 96,4 tỷ đồng, mức lỗ nặng so với khoản lãi 1,6 tỷ đồng năm trước.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2017, tài sản ngắn hạn của AGF là 1.271 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tới 93%.

Cụ thể, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của AGF là 847 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Hùng Vương) và các công ty khác trong cùng tập đoàn. Hàng tồn kho đạt giá trị 338 tỷ đồng, giảm 37% và ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi thành phẩm tồn kho giảm 52% (còn 182 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của AGF là 1.139 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm đến 98%. Nợ ngắn hạn của AGF hiện đã tiệm cận tài sản ngắn hạn (1.114 tỷ đồng/1.271 tỷ đồng).

Riêng nợ vay là 761 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nợ phải trả và gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. AGF hiện đang có khoản lỗ lũy kế 188,7 tỷ đồng.

Tin mới lên