M&A

Agri Asia Pacific đã bán xong 8 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại SBT

(VNF) - Agri Asia Pacific Limited vừa thông báo đã bán xong 8 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) hôm 3/6.

Agri Asia Pacific đã bán xong 8 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại SBT

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa .

Sau giao dịch, Agri Asia Pacific giảm số lượng nắm giữ tại SBT xuống còn 25,44 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,84% vốn và không còn là cổ đông lớn của SBT.

Sau giao dịch này, cơ cấu cổ đông lớn của SBT bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (sở hữu 32% vốn), Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam (19,98%), bà Đặng Huỳnh Ức My (13,02%) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (5,53%).

Mới đây,  SBT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 44,46 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thời hạn 6,5 năm và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán cao nhất 45.000 đồng/cổ phiếu và thấp nhất 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Như vậy nếu thành công, SBT sẽ thu về từ hơn 1.300 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng sau đợt chào bán này.

Mức cổ tức của cổ phần ưu đãi là 5,5%, cố định trong 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành nhưng không vượt quá 12% (bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với số lượng và tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi do nhà đầu tư và công ty thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi nhưng không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu SBT đang được giao dịch quanh mức 18.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức cao hơn rất nhiều so với thị giá của cổ phiếu SBT.

 

Tin mới lên