Ngân hàng

Agribank báo lãi trên 4.000 tỷ, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ

(VNF) – Agribank báo lãi trên 4.000 tỷ đồng trong năm 2016, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, trong khi nợ xấu sổ sách giảm mạnh từ mức 2,73% của năm 2015 xuống mức 1,89%. Agribank cho rằng, việc duy trì mức lợi nhuận 4.000 tỷ đồng năm 2016 cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng này xác định "chịu đau" để xử lý tồn tại.

Agribank báo lãi trên 4.000 tỷ, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ

Duy trì mức lợi nhuận 4.000 tỷ đồng năm 2016, Agribank cho rằng ngân hàng này đã xác định "chịu đau" để xử lý tồn tại

Theo thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), lợi nhuận của Ngân hàng đã phục hồi, năm 2015 đạt 3.700 tỷ đồng, năm 2016 đạt trên 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều khả năng con số 4.000 tỷ đồng là tổng lợi nhuận năm 2016 của Agribank chứ không phải lợi nhuận hợp nhất, bởi năm 2015, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Agribank chỉ ở mức 3.183 tỷ đồng.

Cũng theo phía Agribank, tổng tài sản của nhà băng này chính thức vượt 1 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 924.000 tỷ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm 70%/tổng dư nợ của Agribank và chiếm 51% tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.

Nợ xấu sổ sách của Agribank năm 2016 chiếm 1,89% tổng dư nợ tín dụng, giảm mạnh so với mức 2,73% của năm 2015. Với tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 791.000 tỷ đồng, nợ xấu sổ sách tuyệt đối của Agribank trong năm 2016 ước đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Phía Agribank cho rằng, việc duy trì mức lợi nhuận 4.000 tỷ đồng năm 2016 cũng đồng nghĩa với việc Agribank xác định "chịu đau" để xử lý tồn tại của Ngân hàng, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hy sinh lợi ích ngắn hạn cho mục đích dài hạn, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro.

Agribank

Agribank cho rằng, việc duy trì mức lợi nhuận 4.000 tỷ đồng năm 2016 cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng này xác định "chịu đau" để xử lý tồn tại

Về vấn đề tăng vốn, Agribank nhìn nhận, nhà băng này là ngân hàng do Nhà nước sở hữu 100% vốn, việc tăng vốn điều lệ phụ thuộc vào Ngân sách Nhà nước, nhưng trong điều kiện khó khăn cân đối ngân sách, đây là "bài toán" khó giải quyết. Thực tế cho thấy, trước đây, Agribank là ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ trong toàn ngành, tuy nhiên, sau khi các ngân hàng khác cổ phần hóa thì Agribank lại tụt xuống đứng hàng cuối trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Điều này ảnh hưởng đến việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động, kết quả xếp hạng, khả năng huy động vốn từ các quỹ trong, ngoài nước và triển khai các hoạt động kinh doanh khác năng động, hiệu quả hơn.

Agribank cũng cho biết, ngân hàng này đang trình Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Chính phủ phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ và xây dựng phương án cổ phần hoá trong giai đoạn 2017-2020, phù hợp với Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Về kết hoạch kinh doanh năm 2017, một số chỉ tiêu đã được Ban lãnh đạo Agribank thông qua, có thể kể đến như nguồn vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng từ 14 -18%; tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn khoảng 70%; thu dịch vụ tăng 20%; lợi nhuận tăng tối thiểu 10%...

Tin mới lên