Ngân hàng

Agribank 'bắt tay' với VAMC đưa nợ xấu về mức quy định vào năm 2022

(VNF) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh cho biết, ngân hàng này quyết tâm phối hợp tích cực cùng VAMC xử lý dứt điểm nợ xấu trong thời gian tới.

Agribank 'bắt tay' với VAMC đưa nợ xấu về mức quy định vào năm 2022

Agribank và VAMC vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý nợ xấu.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Công ty Quản lý tài sản VAMC vừa ký kết thỏa thuận hợp tác về việc xử lý nợ xấu. 

Theo thỏa thuận hợp tác trên, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ việc rà soát, đánh giá, phân loại các khoản nợ xấu; xây dựng lộ trình xử lý nợ cho từng năm, giai đoạn 2017- 2022; đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, giúp Agribank phấn đấu tới cuối năm 2022 đưa tỷ lệ nợ xấu về mức quy định của NHNN...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh nhận định quy mô nợ xấu tại Agribank phải xử lý để đạt được các mục tiêu đề ra tại Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn nhiều.

Do vậy, theo Phó Thống đốc NHNN, việc xử lý nợ xấu cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà đòi hỏi Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Agribank phải chỉ đạo quyết liệt.

Thời gian tới, Agribank cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với VAMC để rà soát, thực hiện hiệu quả việc xử lý nợ, tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã bán cho VAMC; phối hợp hiệu quả với VAMC thực hiện hoạt động xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường; hỗ trợ các khách hàng đang có nợ xấu thông qua các biện pháp: cơ cấu thời hạn trả nợ, điều chỉnh lãi suất, miễn giảm lãi theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các khoản nợ hiện tại đang được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phân loại nợ theo đúng quy định của pháp luật; Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro là nhiệm vụ mà Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đặt ra đối với Agribank.

Đối với VAMC, trên cơ sở Nghị quyết 42 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc cho biết VAMC cần xây dựng và triển khai một cách toàn diện kế hoạch mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường theo lộ trình của các tổ chức tín dụng nói chung và Agribank nói riêng; thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ đã mua của các tổ chức tín dụng nói chung, Agribank nói riêng.

Thời gian tới, VAMC tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức ngay sau khi Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2022 sau khi được NHNN phê duyệt.

VAMC cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để triển khai lộ trình tăng vốn cho VAMC theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao năng lực tài chính cho VAMC để triển khai việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường có hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ngành và cho biết ngân hàng xác định xử lý nợ xấu là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu Agribank. 

Theo đó, ngân hàng phối hợp tích cực cùng VAMC xử lý dứt điểm nợ xấu trong thời gian tới, gắn xử lý nợ xấu với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn vốn phục vụ phát triển nền kinh tế,…

Tin mới lên