Ngân hàng

Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 1,4 triệu tỷ đồng cuối năm 2019

(VNF) - Năm nay, Agribank cho biết sẽ triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, gồm: phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để được cấp bổ sung vốn điều lệ; trình Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu dài hạn trong năm 2019...

Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 1,4 triệu tỷ đồng cuối năm 2019

Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 1,4 triệu tỷ đồng cuối năm 2019

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng từ 10% đến 13% so với cuối năm 2018.

Với tổng tài sản 1,28 triệu tỷ đồng thời điểm cuối năm 2018, dự kiến sau một năm, con số này sẽ vượt 1,4 triệu tỷ đồng.

Agribank cũng đặt mục tiêu nguồn vốn huy động từ thị trường 1 tăng từ 13% đến 15% so với năm 2018. Mức này cao hơn đáng kể mức tăng trưởng đã thực hiện được trong năm 2018 là 11,8%.

Về dư nợ cho vay, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng từ 11% đến 14%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ lệ 65-70%/tổng dư nợ nền kinh tế.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2019 dự kiến dưới 3% (tỷ lệ nợ xấu nội bảng cuối năm 2018 là 1,51%).

Năm nay, Agribank cho biết sẽ triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, gồm: phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để được cấp bổ sung vốn điều lệ; trình Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu dài hạn trong năm 2019...

Về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hiện Agribank có 3 công ty con nắm 100% vốn điều lệ, 2 công ty con nắm cổ phần chi phối và 1 công ty liên kết.

Trong số này, có 3 công ty Agribank sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu bao gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agribank nắm 100% vốn điều lệ), Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (100% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - ABIC (nắm 51,32% vốn điều lệ.

Đối với Công ty cho thuê Tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - ALCI (do Agribank nắm 100% vốn điều lệ), ngân hàng này cho biết sẽ bán toàn bộ vốn. Phương án bán đã được Agribank trình lên Ngân hàng Nhà nước và đang chờ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp - Agriseco (do Agribank nắm 74,92% vốn điều lệ), Agribank cho hay sẽ tiếp tục cơ cấu và nâng cao năng lực hoạt động, sẵn sàng thoái vốn khi có đủ điều kiện và có lợi nhất cho Nhà nước.

Với trường hợp của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam - Agritour, Agribank đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn các thủ tục tiếp theo sau khi đấu giá công khai không thành công.

Tin mới lên