Ngân hàng

Agribank lãi kỷ lục 7.793 tỷ đồng nửa đầu năm 2019, tăng gấp đôi dù dư nợ cho vay chỉ tăng 5%

(VNF) - Agribank lãi trước thuế tới 7.793 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận nửa đầu năm lớn nhất từ trước tới nay của ngân hàng này, thậm chí còn cao hơn lợi nhuận cả năm từ trước tới nay.

Agribank lãi kỷ lục 7.793 tỷ đồng nửa đầu năm 2019, tăng gấp đôi dù dư nợ cho vay chỉ tăng 5%

Agribank lãi kỷ lục 7.793 tỷ đồng nửa đầu năm 2019, tăng gấp đôi dù dư nợ cho vay chỉ tăng 5%

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ 2019 vừa được Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố, 6 tháng đầu năm nay, Agribank ghi nhận mức lãi trước thuế lên đến 7.793 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức lợi nhuận nửa đầu năm lớn nhất từ trước tới nay của ngân hàng này, thậm chí còn cao hơn lợi nhuận cả năm từ trước tới nay (năm 2018 là năm Agribank đạt lợi nhuận trước thuế cao nhất với 7.551 tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng quan trọng của Agribank tiếp tục đến từ mảng tín dụng khi nửa đầu năm, mảng này đem về tới 21.196 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 11%.

Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về 1.902 tỷ đồng lãi thuần, tăng 18%. Mảng ngoại hối đem về 454 tỷ đồng lãi thuần, tăng 19%. Mảng chứng khoán đầu tư đem về 62,2 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ thuần 20,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, hoạt động khác đem về cho Agribank tới 3.717 tỷ đồng lãi thuần trong nửa đầu năm nay, tăng 39%. Sự gia tăng lãi thuần ấn tượng này chủ yếu đến từ nợ gốc đã xử lý và lãi của các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Tựu chung, tổng thu nhập hoạt động Agribank ghi nhận trong nửa đầu năm 2019 đạt 27.358 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần của ngân hàng này đạt 16.470 tỷ đồng, tăng 16%, tương đương tăng trên 2.270 tỷ đồng.

Sở dĩ lợi nhuận trước thuế của Agribank tăng gấp đôi dù lợi nhuận thuần tăng 16% là do nửa đầu năm nay, ngân hàng này đã giảm tỷ lệ lượng trích lập dự phòng đi 17%, tương đương trên 1.720 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Agribank đạt 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay ở mức 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 4,9%.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,63%, đã bao gồm nợ xấu tại VAMC.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Agribank đến hết ngày 30/6/2019 đạt 62.718 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 1,17 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%.

Tin mới lên