Tài chính

Agribank thu 3.962 tỷ đồng từ trái phiếu

(VNF) - Agribank đã hoàn thành phân phối 3.961.937 trái phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu). Tỷ lệ phát hành thành công lên tới hơn 99%.

Agribank thu 3.962 tỷ đồng từ trái phiếu

Agribank thu 3.962 tỷ đồng từ trái phiếu.

Kết quả trên vừa được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Trước đó, Agribank đã đăng ký phát hành 4 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu có giá trị 1 triệu đồng. Thời hạn Agribank nhận đăng ký mua từ ngày 5/12/2018 đến ngày 24/12/2018 tại tất cả 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc đại lý phát hành là Công ty Cổ phần chứng khoán Agribank (Agriseco).

Theo báo cáo, Agribank đã thực hiện phân phối 3.961.937 trái phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, thời gian 10 năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần.

Lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi được xác định bằng mức trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại gồm: Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank được công bố trên website chính thức cộng thêm 1,1%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu đợt này của Agribank là tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay, đồng thời tăng vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của Agribank, tăng khả năng thanh khoản toàn hệ thống.

Cụ thể, 4.000 tỷ huy động từ phát hành trái phiếu, Agribank dự kiến giải ngân 2.279 tỷ đồng cho lĩnh vực xây dựng, 1.155 tỷ đồng cho lĩnh vực điện, 78 tỷ đồng cho lĩnh vực nước và 488 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất kinh doanh khác.

Tính đến 31/8/2018, tổng nguồn vốn Agribank cán đích 1.117.615 tỷ đồng (tiền gửi dân cư chiếm trên 82% vốn huy động); tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 942.705 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân (bao gồm hộ sản xuất và doanh nghiệp tư nhân) đạt 622.355 tỷ đồng (tăng 9,4% so với thời điểm 31/12/2017), trong đó cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng 83,3% dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp. 

Tin mới lên