Tài chính

Agriseco báo lãi sau thuế quý IV đạt 79 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ

(VNF) - Quý IV/2021, Agriseco báo lãi sau thuế đạt 79 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Agriseco báo lãi sau thuế quý IV đạt 79 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ

Agriseco (AGR) báo lãi sau thuế quý IV đạt 79 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng trưởng 112% so với cùng kỳ năm 2020, lên mức 124 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay và phải thu của Agriseco đóng góp 33% doanh thu hoạt động, ghi nhận 41 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với quý IV/2020. Ngoài ra, mảng môi giới cũng tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước với doanh thu đạt 30 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 25,7 tỷ đồng, tăng 20%. Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) có mức tăng mạnh nhất với hơn 500% và đạt 15,8 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Agriseco, chi phí hoạt động trong quý IV/2021 lại được tiết giảm mạnh 57% xuống còn 2 tỷ đồng; chi phí quản lý công ty cũng ghi nhận 16 tỷ, giảm 54% so với quý IV năm trước. Kết quả này trái ngược mức tăng trưởng 353 tỷ trong doanh thu hoạt động.

Quý IV/2021, Agriseco báo lãi sau thuế đạt 79 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của Agriseco đạt 394 tỷ đồng, tăng 75% so với mức 225 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 395,9 tỷ đồng, tăng 309%.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Agriseco đạt hơn 2.739 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2020. Tài sản tài chính đạt 2.672 tỷ đồng, tăng 50%, trong đó, các khoản cho vay chiếm phần lớn với 1.695 tỷ đồng, gấp 2,3 lần số cuối năm 2020 và tăng 20% so với quý III.

Tin mới lên