Ngân hàng

Âm vốn chủ sở hữu, DongA Bank muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

(VNF) - "Để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo DongA Bank có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỷ đồng, DongA Bank phải thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật", tờ trình của DongA Bank cho biết.

Âm vốn chủ sở hữu, DongA Bank muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

Âm vốn chủ sở hữu, DongA Bank muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

Ngày 12/10 tới, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sau nhiều năm trì hoãn khi phải vào diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước.

Theo tài liệu đại hội cổ đông, DongA Bank đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ của DongA Bank tại thời điểm 31/12/2018.

Số liệu đã kiểm toán của EY cho thấy, tính đến ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm.

"Do đó, để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo DongA Bank có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỷ đồng, DongA Bank phải thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật", tờ trình của DongA Bank cho biết.

Về hình thức chào bán cổ phần, ban lãnh đạo ngân hàng này cho hay căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay, DongA Bank chỉ có thể thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, DongA Bank không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được vì không đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.

Do đó, DongA Bank chỉ có thể chọn hình thức phát hành còn lại là chào bán cổ phần riêng lẻ.

DongA Bank dự kiến sẽ chào bán cho đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ ngân hàng đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định (3.000 tỷ đồng). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Được biết, vốn điều lệ trước khi phát hành của ngân hàng này là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.

DongA Bank sẽ ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trường hợp cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần không đủ số lượng chào bán theo phương án này thì sẽ phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài đủ điều kiện theo qui định của pháp luật.

Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là dưới 100 người (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), trong đó, tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm phải đáp ứng các quy định sau về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng. Số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày DongA Bank hoàn thành đợt chào bán (trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

"Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính để DongA Bank tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển bền vững", ban lãnh đạo DongA Bank cho biết.

Nếu đại hội đồng cổ đông không thông qua phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ; hoặc không có cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài đăng ký mua cổ phần; hoặc cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài có đăng ký mua cổ phần nhưng không mua đủ số lượng cổ phần cần chào bán; hoặc cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư bên ngoài đã đăng ký mua cổ phần nhưng không nộp đủ tiền và đúng thời hạn, HĐQT DongA Bank sẽ báo cáo Ban kiểm soát đặc biệt DongA Bank, Ngân hàng Nhà nước để Ngân hàng Nhà nước xem xét tái cơ cấu ngân hàng theo phương án khác theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên