M&A

AMD muốn ‘về chung một nhà’ với GAB

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE:AMD) vừa thông qua nghị quyết về việc sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (HoSE:GAB).

AMD muốn ‘về chung một nhà’ với GAB

AMD muốn ‘về chung một nhà’ với GAB

Phương án sáp nhập cụ thể sẽ được trình ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị AMD giao Ban Tổng giám đốc triển khai chủ trương trên như tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc sáp nhập với GAB, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị hợp đồng sáp nhập.

AMD hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác – sản xuất – thi công đá tự nhiên, hiện sở hữu 4 mỏ và nhà máy.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2019 được công bố, tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của AMD đạt hơn 2.724 tỷ đồng. Trong khi cùng thời điểm, tổng tài sản của GAB đạt gần 196 tỷ đồng.

Mới đây, GAB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường với nhiều nội dung quan trọng, như đổi tên công ty, mở rộng ngành nghề kinh doanh sang nhiều ngành nghề kinh doanh mới như quản lý tài sản, du lịch – nghỉ dưỡng, kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, năng lượng tái tạo, vận tải hành khách hàng không và vận tải hàng hóa hàng không…

Đồng thời, GAB lên kế hoạch phát hành thêm 55,2 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá trị chào bán theo mệnh giá là 552 tỷ đồng, tỷ lệ chào bán là 1:4. Thời điểm thực hiện đợt chào bán dự kiến bắt đầu vào quý I/2020.

Hiện vốn điều lệ của GAB là 138 tỷ đồng, dự kiến sẽ nâng lên 690 tỷ đồng nếu đợt chào bán thành công.

Tin mới lên