Tài chính

'Ăn đậm' từ công ty liên kết, REE báo lãi 1.099 tỷ đồng sau 9 tháng

(VNF) – 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đạt 570 tỷ đồng, tăng 116 lần so với cùng kỳ năm trước.

'Ăn đậm' từ công ty liên kết, REE báo lãi 1.099 tỷ đồng sau 9 tháng

REE báo lãi sau thuế 1.099 tỷ đồng trong 9 tháng

Trong quý III/2017, doanh thu thuần hợp nhất của REE đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 312 tỷ đồng, tăng 14%.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính chỉ đạt 10 tỷ đồng do không còn ghi nhận lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư. Tuy nhiên, lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng mạnh (gấp 2,6 lần, đạt 184 tỷ đồng) giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của REE đạt 444,3 tỷ đồng.

Trong quý công ty ghi nhận thêm 5 tỷ đồng thu nhập khác nâng tổng lợi nhuận trước thuế đạt 447,7 tỷ đồng, tăng 43%. Lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, tăng 51%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của REE đạt 3.327 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận gộp đạt 885,8 tỷ đồng, tăng 18,6%.

Lợi nhuân từ công ty liên doanh, liên kết tiếp tục là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của REE khi đạt 570 tỷ đồng, tăng gấp 116 lần so với cùng kỳ. Điều này giúp lợi nhuận sau thuế 9 tháng của REE cán mốc 1.099 tỷ đồng, tăng 105%.

Theo giải trình của REE, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng là do mảng điện – nhiên liệu trong quý đạt lợi nhuận 169 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 60 tỷ đồng). Trong đó số ảnh hưởng chủ yếu từ các công ty liên kết như: Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ và thành viên Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Sài Gòn đã đi vào vận hành và có lợi nhuận trong năm 2017 - trong khi cùng kỳ còn trong giai đoạn lỗ ban đầu. Điều này đã đóng góp trong sự gia tăng lợi nhuận của mảng nước quý III so với cùng kỳ 15 tỷ đồng.

Về tài sản, tại thời điểm 30/9/2017, REE có tổng tài sản 13.504 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản dài hạn là 7.668 tỷ đồng, tăng 5%. 73% trong số đó (tương đương 5.629 tỷ đồng) là đầu tư tài chính dài hạn.

Tài sản ngắn hạn đạt 5.835 tỷ đồng, tăng 42%. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn trong 3 quý qua đã giảm mạnh (từ 749 tỷ đồng xuống còn 336 tỷ đồng). Trong đó dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh chỉ còn 8 tỷ đồng (so với 84 tỷ đồng của đầu kỳ). Sự sụt giảm này là do REE không còn nắm giữ Thủy sản Út Xi và Viễn thông Sài Gòn (trong khi con số dự phòng cho hai đơn vị này ở đầu kỳ chiếm khá lớn lần lượt là 41 tỷ đồng và 35,7 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, tiền và các khoản tương đương tiền của REE cũng tăng rất mạnh trong 3 quý qua, từ 960 tỷ đồng lên 2.507 tỷ đồng (tăng gấp 2,6 lần).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của REE tại ngày 30/9/2017 là 5.271 tỷ đồng, tăng 43%. Nợ ngắn hạn 2.855 tỷ đồng, tăng 9%. Nợ dài hạn 2.415 tỷ đồng, tăng 2,3 lần (trong đó, nợ vay chiếm đến 89,6%, tương đương 2.164 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần).

Vốn chủ sở hữu của REE hiện ở mức 8.233 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Tin mới lên