Tài chính

An Gia (AGG): Quý II, doanh thu 'bùng nổ' tăng gấp 10, lãi trước thuế vẫn giảm

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã đạt được doanh thu thuần rất cao trong quý II/2022, tới hơn 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do không khống chế được chi phí, lãi trước thuế vẫn thấp hơn cùng kỳ.

An Gia (AGG): Quý II, doanh thu 'bùng nổ' tăng gấp 10, lãi trước thuế vẫn giảm

An Gia (AGG): Quý II, doanh thu 'bùng nổ' tăng gấp 10, lãi trước thuế vẫn giảm

Quý II/2022, doanh thu thuần của AGG đạt 2.709 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần; lợi nhuận gộp đạt 539 tỷ đồng, tăng gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính âm khi doanh thu giảm 60%, đạt 79 tỷ đồng, trong khi chi phí tăng 34%, lên 103 tỷ đồng. Bên cạnh đó, AGG cũng chịu lỗ trong công ty liên kết 30 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 75 tỷ đồng) và chịu lỗ khác 7 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 4 tỷ đồng).

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh, gấp 9 lần, lên 253 tỷ đồng, và chi phí quản lý tăng 22% lên 33 tỷ đồng, đã ăn mòn dữ dội lợi nhuận có được.

Kết quả, chốt quý II/2022, AGG có lãi trước thuế 183 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của AGG đạt 3.272 tỷ đồng, tăng 5,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 652 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ. Song biên lợi nhuận gộp giảm từ 27,5% của cùng kỳ xuống còn 19,9%.

Các loại chi phí đều tăng mạnh trong 6 tháng: chi phí tài chính 189 tỷ đồng, tăng 40%; chi phí bán hàng 308 tỷ đồng, tăng 3,8 lần.

Do vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ ở mức 212 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của AGG đạt 12.621 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản là sự gia tăng của các khoản phải thu: ngắn hạn 3.290 tỷ đồng, tăng 5%, dài hạn 1.456 tỷ đồng, tăng 32%, nâng tổng giá trị các khoản phải thu lên 4.746 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản và tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, riêng thu về cho vay đã là 2.854 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong 6 tháng đã giảm đáng kể (-25%) xuống 5.050 tỷ đồng. Tổng tỷ trọng của các khoản phải thu và tồn kho trong tổng tài sản là 77,6%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 9.566 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Nợ vay có mức giảm 6%, xuống 2.320 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 2.012 tỷ đồng, tăng 49%, vay dài hạn 308 tỷ đồng, giảm 72%.

Một điểm tích cực khác là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 3.726 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của AGG tại thời điểm hết quý II/2022 là 3.055 tỷ đồng, tăng 14%. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,13 lần - một mức khá cao.

Dòng tiền của AGG trong 6 tháng qua ở mức rất tốt. Dòng tiền kinh doanh dương 1.961 tỷ đồng (cùng kỳ dương 1.597 tỷ đồng) chủ yếu do giảm hàng tồn kho (1.607 tỷ đồng), giảm các khoản phải thu (385 tỷ đồng)...

Do có tiền tươi từ hoạt động kinh doanh, AGG mạnh tay chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác và chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, lần lượt đạt 1.806 tỷ đồng và 898 tỷ đồng.

Tuy vậy, AGG vẫn tăng cường vay mượn. Tiền thu từ đi vay trong 6 tháng năm nay tăng mãnh liệt lên 1.146 tỷ đồng, gấp 6 lần; tiền trả  nợ gốc vay là 1.305 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Kết quả là dòng tiền thuần 6 tháng dương 1.264 tỷ đồng, giúp tiền và các khoản tương đương tiền lên tới 1.662 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với đầu năm.

Tin mới lên