Tài chính

An Phát Holdings báo lãi quý I tăng 72% chủ yếu nhờ kinh doanh hạt nhựa

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế thu gần 72 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2020.

An Phát Holdings báo lãi quý I tăng 72% chủ yếu nhờ kinh doanh hạt nhựa

An Phát Holdings báo lãi quý I tăng 72% nhờ kinh doanh hạt nhựa và bất động sản

Doanh thu quý I của An Phát Holdings đạt gần 2.665 tỷ đồng, tăng 45% so với quý I/2020. Trong đó giá vốn hàng bán chiếm 88% ở mức 2.353 tỷ đồng, lãi gộp đạt được là 311 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động tài chính có phần cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2020, ghi lỗ gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản lỗ là hơn 32 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 105% và 6,7%, tương ứng đạt giá trị 135 tỷ đồng và 80,6 tỷ đồng.

Chốt quý I, An Phát Holdings báo lãi sau thuế gần 72 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình kết quả kinh doanh, phía An Phát Holdings cho biết trong quý đầu năm 2021, doanh thu tăng trưởng chủ yếu do giá hạt nhựa tăng và hợp nhất thêm mảng bao bì công nghiệp và nhựa xây dựng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng do hoạt động sản xuất kinh doanh tại các lĩnh vực hồi phục sau dịch bệnh, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động thương mại và sản xuất hạt nhựa phụ gia, tăng đóng góp từ mảng bất động sản khu công nghiệp.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của An Phát Holdings đạt 11.188 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, tiền và tương đương tiền vẫn duy trì trên 1.000 tỷ đồng.

Các khoản đầu từ tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 778 tỷ đồng (cuối năm 2020) về 176 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng mạnh thêm hơn 1.300 tỷ đồng lên 3.152 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý I.

Tổng nợ phải trả tăng 11% lên 6.720 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt là 3.666 tỷ đồng và 1.614 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,6% và 16% so với thời điểm cuối năm 2020.

Năm 2021, An Phát Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu là 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 550 tỷ đồng. Với kết quả thu được quý I, An Phát Holdings đã hoàn thành 23% kế hoạch về doanh thu và 12% kế hoạch về lợi nhuận.

Được biết, vào tháng 3 vừa qua, HĐQT An Phát Holdings đã thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 để có thời gian chuẩn bị tài liệu. Thời gian tổ chức phiên họp thường niên này dự kiến không muộn hơn ngày 30/6/2021.

Tin mới lên