Tài chính

An Phát Holdings muốn hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu và 20 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022, trong đó 2 nội dung mà ban lãnh đạo dự kiến trình cổ đông là hủy phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và dừng phương án phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu.

An Phát Holdings muốn hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu và 20 triệu cổ phiếu

An Phát Holdings muốn hủy kế hoạch phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu và 20 triệu cổ phiếu

Năm 2022, APH lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 16.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 585 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,5 lần mức thực hiện năm 2021.

APH cho biết sẽ tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy hoàn toàn PBAT bao gồm thiết kế chi tiết, mua sắm thiết bị và xây lắp nhà máy. Được biết, công suất của nhà máy PBAT là 30.000 tấn sản phẩm/năm, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2024.

Về mảng bao bì, APH sẽ duy trì chiến lược chuyển xanh thông qua dịch chuyển cơ cấu sản xuất sang các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang bao bì tự hủy sinh học, bao bì công nghiệp có biên lợi nhuận cao. Nhà máy An Vinh thuộc mảng bao bì sẽ nâng năng suất hoạt động lên 100%.

Về bất động sản khu công nghiệp, APH cho biết sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khai thác phần còn lại của khu công nghiệp An Phát và bắt đầu ghi nhận doanh thu lợi nhuận khai thác mới khu công nghiệp An Phát 1. Mảng khu công nghiệp dự kiến sẽ đóng góp 850 tỷ doanh thu và 310 tỷ lợi nhuận cho APH trong năm 2022.

Tập đoàn lên kế hoạch không chia cổ tức năm 2021, toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hai nội dung quan trọng khác mà ban lãnh đạo APH dự kiến trình đại hội là việc hủy phương án phá hành 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và việc dừng không tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái pheieus.

Đây là 2 phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Về nhân sự, cổ đông của APH tại cuộc họp tới sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT. Theo đó danh sách ứng viên gồm 2 cá nhân là ông Phạm Ánh Dương (Chủ tịch HĐQT APH) và ông Phạm Đỗ Huy Cường (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính APH). Được biết, 2 cá nhân này đã hết nhiệm kỳ và dự kiến được bầu lại vào ban quản trị sau khi có sự chấp thuận của cổ đông APH.

Chốt quý I/2022, APH ghi nhận doanh thu đạt 4.475 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 82,7 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 68% và gần 15% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tin mới lên