Bất động sản

An Viên tham vọng làm khu đô thị sinh thái 547 tỷ đồng tại Quảng Trị

(VNF) - Xét đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo chủ trương đã được phê duyệt. Sau khi dự án đầu tư hoàn thành nếu công ty quan tâm thì mời đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành…

Phối cảnh Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên (Công ty An Viên) có văn bản số 31/2022/CV-AV ngày 19/7/2022 gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc đề xuất đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, phường Đông Lương, TP. Đông Hà.

Theo Công ty An Viên, hiện nay UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, phường Đông Lương, TP. Đông Hà với quy mô 95,7ha tại Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

Do đó, Công ty An Viên mong muốn UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho phép doanh nghiệp này được tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cam kết nếu được chấp thuận sẽ phối hợp với các sở ban ngành liên quan hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án trong thời gian 3 tháng.

Trả lời đề xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, hiện nay, qua xem xét đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo chủ trương đã được phê duyệt.

Sau khi dự án đầu tư hoàn thành, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên quan tâm thì mời công ty tham gia đấu giá các quỹ đất tại dự án theo quy định hiện hành.Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên nghiên cứu có giải pháp quy hoạch thực hiện dự án phù hợp hơn thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/10/2022.

Được biết, Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 12/2019 với với tổng diện tích 95,7ha. Khu đô thị bao gồm 17,8ha diện tích đất ở (chiếm 18,61%); 2,2ha diện tích đất thương mại dịch vụ (chiếm 2,3%); và hơn 74ha diện tích còn lại là đất giao thông, cây xanh, mặt nước và đất công cộng.

Tuy vậy, vào tháng 5/2021, HĐND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND trong đó điều chỉnh diện tích dự án xuống 62,58ha, tổng mức đầu tư 547 tỷ đồng.

Đến ngày 17/6/2022 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ký Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Theo đó, dự án khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà theo diện tích và tổng mức đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Về nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Viên được thành lập ngày 14/1/2005, có địa chỉ tại Khu đô thị Đồng Sơn, phường Trưng Trắc, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin mới lên