Xe

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới: Bộ Tài chính kiến nghị gì?

(VNF) - Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép các xe ô tô đã có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn và cấp trước ngày 1/1/2022 vẫn được tham gia vào chương trình ưu đãi thuế.

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới: Bộ Tài chính kiến nghị gì?

Ap dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới: Bộ Tài chính kiến nghị gì?

Theo lộ trình đã được Thủ tướng quyết định, từ ngày 1/1/2022, ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở mức Euro 5, còn xe đang lưu hành không áp dụng kiểm định khí thải theo tiêu chuẩn này. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Tài chính vừa có tờ trình về việc xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, trong đó có nhắc đến tiêu chuẩn khí thải mới.

Theo tờ trình, Bộ Tài chính cho biết để thống nhất với quyết định số 49/20211/QĐ-TTg, tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP quy định lộ trình áp dụng khí thải đối với doanh nghiệp tham gia chương trình ưu đãi thuế là phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, mức 5 cho giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021, mức 5 trở lên cho giai đoạn năm 2022 trở đi. 

Tuy nhiên, trước tác động của dịch bệnh việc cung ứng nhiên liệu mức 5 (dành cho xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 5) không thể theo đúng lộ trình sản xuất và cung ứng nhiên liệu như dự kiến.

Theo đó, để tháo gỡ bướng mắc cho sự thiếu đồng bộ về nhiên liệu với tiêu chuẩn khí thải ô tô, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn 371/TTg-CN cho phép các kiểu loại ô tô đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2022 được tiếp tục sản xuất, lắp ráp đến hết thời hạn của giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, đồng thời các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng khí thải mức 5 từ 1/1/2022 theo quy định tại quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011.

Căn cứ theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 371/TTg-CN nêu trên và tình hình sản xuất, lắp ráp ô tô hiện nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định về khí thải tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP cho phép các xe ô tô đã có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn và cấp trước ngày 1/1/2022 vẫn được tham gia vào chương trình ưu đãi thuế. Khi kết thúc thời hạn của giấy chứng nhận này, các dòng xe này phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 theo Quy định số 49/2011/NĐ-CP. Riêng chủng loại xe ô tô mới thì phải áp dụng khí thải mức 5 từ 1/1/2022 để được hưởng ưu đãi.

Bộ Tài chính cho biết về cơ bản các, bộ, ngành UBND các tỉnh thành, phố, hiệp hội nhất trí với đề xuất nêu trên.

Riêng trường hợp của Công ty Toyota Việt Nam đề nghị cho phép cộng sản lượng của các mẫu xe đáp ứng khí thải mức 4 và mức 5,  Bộ Tài chính cho biết hiện nay Cục Đăng kiểm Việt Nam mới chỉ cấp giấy chứng nhận mức 4 và chưa có giấy chứng nhận mức 5.

Vì vậy, để tránh trường hợp giấy chứng nhận mức 5 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp có sự sai khác về nội dung tiêu chí các điều kiện tham gia chương trình ưu đãi thuế đã được thể hiện trong giấy chứng nhận mức 4, bộ này cho biết sẽ trình Chính phủ bổ sung vào dưới bảng sản lượng xe sản xuất, lắp ráp của chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.

“Cụ thể là trong kỳ xét ưu đãi thuế, trường hợp mẫu xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp vừa có loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định về tiêu chuẩn khí thải tại điểm a, khoản 3.3 điều 7a Nghị định này và loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 thì doanh nghiệp được tính cả sản lượng của xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 để xác định điều kiện sản lượng của mẫu xe đó”, tờ trình của Bộ Tài chính nêu.

Trước đó, VAMA và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô như Công ty Toyota, Ford, Thành Công, Trường Hải đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị cho phép các loại xe đang đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (chưa đạt tiêu chuẩn mức 5) và đã có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật còn thời hạn và được cấp trước ngày 1/1/2022 vẫn được tham gia vào chương tình ưu đãi thuế mà chưa phải tuân thủ các điều kiện về khí thải theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Riêng Công ty Toyota đề nghị cho phép cộng sản lượng của mẫu xe đáp ứng khí thải mức 4 và mức 5, sản lượng sẽ cộng gộp cả 2 mức này trong kỳ xét ưu đãi do lo ngại cơ quan hải quan chỉ chấp nhận sản lượng riêng của 1 giấy chứng nhận mức 4 và mức 5.

Theo quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới các loại mô tô 2 bánh, ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/2/2017. Đến 1/1/2022, các loại ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô sản xuất hay nhập khẩu mới vào Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với nhiều tiêu chí khắt khe hơn về khí thải so với mức Euro 4. Để đạt được tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất ôtô sẽ phải lắp đặt thiết bị cảm biến khí thải (OBD) để kiểm soát mức khí thải đạt chuẩn Euro 5 như xe bán ở các nước đã thực hiện tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Xem thêm: Sẽ gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho ô tô trong nước đến năm 2027?

Tin mới lên