Tài chính

Aquatex Bến Tre chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

(VNF) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre, HoSE: ABT) thông báo ngày 24/8 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Aquatex Bến Tre chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

Aquatex Bến Tre chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1.000 đồng. Với số lượng cổ phiếu lưu hành 11,78 triệu đơn vị, Aquatex Bến Tre dự kiến thanh toán cho cổ đông 11,78 tỷ đồng, ngày thanh toán là ngày 9/9.

Trước đó, Aquatex Bentre đã trả cho cổ đông cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Như vậy, với đợt thanh toán này, công ty hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021, tổng tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành lập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Sau một thời gian hoạt động, ngày 24/12/2006, công ty chính thức giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với mã chứng khoán ABT.

Về tình hình kinh doanh, quý II năm nay, công ty ghi nhận doanh thu 178 tỷ đồng, tăng 130%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 32 tỷ đồng, gấp 29 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, Aquatex Bentre ghi nhận doanh thu tăng 123% đạt 312 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 121% lên 39 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,8% và 38,5% so với thực hiện trong năm 2021. Bước sang năm 2022, cổ tức của công ty dự kiến từ 20% đến 30%.

Tin mới lên