Học thuật

Augustin Cournot là ai? Mô hình Cournot là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Augustin Cournot là ai và mô hình Cournot là gì?

Augustin Cournot là ai? Mô hình Cournot là gì?

Augustin Cournot (1801-1977) là nhà triết học, toán học và kinh tế người Pháp.

Augustin Cournot là ai?

Augustin Cournot (1801-1977) là nhà triết học, toán học và kinh tế người Pháp.

Mặc dù Augustin Cournot không phải là người đầu tiên vận dụng phương pháp toán để xử lý các vấn đề kinh tế, ông vẫn được coi là người sáng lập ra môn toán kinh tế. Do hiểu rõ rằng phương pháp toán của mình có thể giúp lượng hóa những kinh nghiệp thực tế, nên ông còn được coi là đã thực hiện bước đi đầu tiên trong quá trình phát triển của môn kinh tế lượng.

Trong tác phẩm nổi tiếng của mình “Bàn về các nguyên lý toán học trong lý thuyết về sự giàu có”, ông đã trình bày mô hình về hàm cung, hàm cầu và sử dụng các công cụ này để phân tích sự hình thành giá cả trong thị trường cạnh tranh hoản hảo, thị trường nhị quyền, thị trường độc quyền và sự thay đổi của thuế. Cũng trong tác phẩm này, ông đã đưa ra khái niệm về sự co giãn giá của nhu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mô hình Cournot

Mô hình Cournot là một mô hình kinh tế được sử dụng để mô tả một cấu trúc ngành mà trong đó các công ty cạnh tranh về số lượng sản lượng mà họ sẽ sản xuất. Các quyết định  về số lượng này là độc lập với nhau và cùng một lúc. 

Mô hình này có các 6 tính chất chính

Có nhiều doanh nghiệp và tất cả các công ty sản xuất một sản phẩm đồng nhất, tức là không có sự khác biệt về sản phẩm;

Các công ty không hợp tác, tức là không có sự thông đồng;

Các doanh nghiệp có sức mạnh tạo thị trường, tức là quyết định đầu ra của mỗi công ty ảnh hưởng đến giá của sản phẩm;

Số lượng doanh nghiệp được cố định;

Các công ty cạnh tranh về số lượng và chọn số lượng đồng thời;

Các công ty hợp lý về mặt kinh tế và hành động chiến lược, thường tìm cách tối đa hóa lợi nhuận theo do quyết định của đối thủ cạnh tranh.

 

 

 

Tin mới lên