Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê