Bệnh viện đa khoa Mê Linh 2.700 tỷ đồng bị bỏ hoang