Nhân vật

Bà Đỗ Nguyệt Ánh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

(VNF) - Ông Thiều Kim Quỳnh không còn là Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhưng vẫn đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐTV EVNNPC.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Bà Đỗ Nguyệt Ánh.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc EVNNPC giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC.

Với quyết định này, bà Đỗ Nguyệt Ánh trở thành nữ Tổng giám đốc đầu tiên trong hệ thống 5 Tổng công ty Điện lực miền và thành phố kể từ ngày mô hình này hoạt động.

Tiền thân của EVNNPC là Công ty Điện lực 1 được thành lập theo: Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty TNHH MTC Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

EVNNPC kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra).

Sản lượng điện cung ứng trên thị trường của EVNNPC chiếm 30% cả nước.

Cùng trong đợt này, EVNNPC công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc với các ông: Vũ Anh Phương – nguyên Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC; Lê Văn Trang – nguyên Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC; Nguyễn Đức Thiện – nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, ông Bùi Lê Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC và ông Vũ Thế Nam - Trưởng ban Tổng hợp EVNNPC được phân công giữ chức Thành viên HĐTV EVNNPC. 

Tin mới lên