Tài chính

Ba doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngay trong tuần Tết (8-14/2)

Tuần từ 8-14/2, có 3 doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt.

Ba doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngay trong tuần Tết (8-14/2)

Ảnh minh họa

Ba doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần Tết âm lịch bao gồm:

- Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/2/2021 và chốt chi trả ngày 9/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 26/2/2021.

- Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/2/2021 và chốt chi trả ngày 8/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/3/2021.

- Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng (mã chứng khoán: CKH) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/2/2021 và chốt chi trả ngày 8/2/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/4/2021.

Tin mới lên