Nhân vật

Bà Nguyễn Thị Hòa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

(VNF) - Ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Hòa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

Bà Nguyễn Thị Hòa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chiến lược ngân hàng sẽ giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng kể từ ngày 1/6. Thời hạn giữ chức vụ của tân Viện trưởng Nguyễn Thị Hòa là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Hòa tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1992 và có bằng thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính – Tín dụng.

Năm 1992, bà Nguyễn Thị Hòa bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình công tác, bà từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Từ tháng 12/2016 đến nay, bà được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước điều động giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng.

Ngoài ra, bà Hòa còn đóng vai trò chủ chốt trong việc nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Ngân hàng Nhà nước như: Thông tư quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng (TCTD) là hợp tác xã; Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư quy định về những thay đổi của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.

Viện Chiến lược ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 2852/QĐ-NHNN ngày 25/11/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiền thân của Viện Chiến lược Ngân hàng là Vụ Chiến lược Ngân hàng được thành lập năm từ năm 1999.

Đây là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Viện Chiến lược ngân hàng có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng; tổ chức nghiên cứu, triển khai và quản lý việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Ngân hàng phục vụ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và theo quy định của pháp luật.

Tính đến nay, Viện Chiến lược Ngân hàng có lực lượng cơ hữu gồm 38 cán bộ quản lý, nghiên cứu viên và mạng lưới cộng tác với hơn 200 các chuyên gia công tác tại các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các Viện Nghiên cứu và Trường đại học trong và ngoài nước.

Tin mới lên