Nhân vật

Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách HĐQT HoSE thay ông Lê Hải Trà

(VNF) - Ông Lê Hải Trà sau khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã chính thức rời ghế nóng HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách HĐQT HoSE thay ông Lê Hải Trà

Tập thể ban lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Hôm nay (2/3), tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của HoSE.

Theo đó, như VietnamFinance đã đưa tin, ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc HoSE kể từ ngày 26/2/2021. Cùng với đó, căn cứ theo quyết định của Bộ Tài chính, ông Lê Hải Trà thôi giữ chức thành viên HĐQT HoSE cùng ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng quyết định giao bà Nguyễn Thị Việt Hà phụ trách HĐQT HoSE. Bà Hà sinh năm 1975, tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế trường đại học Sydney, Úc.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của HoSE. Bà Hà được bổ nhiệm làm thành viên chuyên trách HĐQT từ năm 2015.

Trước đó, vào ngày 1/3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính cũng công bố quyết định giao phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành HNX.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Phong, thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc HNX, được giao phụ trách ban điều hành HNX kể từ ngày 1/3 theo quyết định của Bộ Tài chính thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh.

Ông Nguyễn Anh Phong (cầm hoa) được giao phụ trách ban điều hành HNX

Ông Quỳnh hiện là ủy viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc HNX, ông được bổ nhiệm vào vị trí phó viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Tài chính kể từ ngày 1/3/2021.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ thạc sỹ kinh tế, đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông công tác trong ngành chứng khoán kể từ năm 1999, làm việc tại UBCKNN và sau đó là HNX.

Các động thái mới về nhân sự cấp cao của 2 sở giao dịch chứng khoán HoSE và HNX diễn ra trong bối cảnh Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2 vừa qua.

Theo đó, VNX được tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại HoSE và HNX. Vốn điều lệ của VNX là 3.000 tỷ đồng.

Theo quyết định trên, VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg cũng phân định lại nhiệm vụ cho HNX và HoSE.

Theo đó, HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VNX bao gồm: hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của hội đồng thành viên.

Cơ cấu tổ chức quản lý của HNX và HoSE bao gồm: chủ tịch công ty, tổng giám đốc, ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Tin mới lên