Ngân hàng

Ba phương án chuyển nhượng tòa tháp 10 ngàn tỷ đồng của Ngân hàng VietinBank

(VNF) - Một trong những nội dung quan trọng nhất đã được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng VietinBank là phương án cơ cấu lại dự án đầu tư tòa nhà trụ sở chính VietinBank (VietinBank Tower) tại Ciputra.

Ba phương án chuyển nhượng tòa tháp 10 ngàn tỷ đồng của Ngân hàng VietinBank

VietinBank muốn chuyển nhượng dự án trụ sở 10.000 tỷ

Cụ thể, Đại hội đã thông qua chủ trương về việc cơ cấu lại dự án đầu tư VietinBank Tower với 3 phương án đã được nêu trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh dự án VietinBank Tower với vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Ảnh: VietinBank.

Phương án 1 là chuyển nhượng toàn bộ tài sản của dự án. VietinBank sẽ thuê lại tháp 68 tầng để làm trụ sở làm việc. Hết thời hạn thuê, VietinBank sẽ mua lại tài sản với giá tượng trưng hoặc phương thức xác định giá được thỏa thuận cụ thể.

Phương án 2 là chuyển nhượng một phần tài sản của dự án gồm tòa tháp 48 tầng, khối đế và các tài sản khác (nếu có thỏa thuận). VietinBank sở hữu tòa tháp 68 tầng để làm trụ sở làm việc.

Đối với phương án này, tháp 68 tầng sẽ giữ lại làm trụ sở chính của VietinBank và VietinBank sẽ xin chủ trương NHNN điều chỉnh TMĐT tháp 68 tầng để triển khai thực hiện hoàn thành tòa nhà trụ sở chính tháp 68 tầng.

Còn phương án 3 là trong thời gian chưa chuyển nhượng được toàn bộ dự án hoặc một phần dự án (tháp 48 tầng, khối đế và các tài sản khác (nếu có thỏa thuận) cho nhà đầu tư bên ngoài, VietinBank tiếp tục triển khai đầu tư dự án, xử lý phù hợp những công việc phát sinh, thúc đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VietinBank.

Theo HĐQT VietinBank, lý do đưa ra phương án tái cơ cấu vì trong quá triền triển khai phát sinh một số yếu tố khách quan. Đó là lộ trình tăng vốn điều lệ của VietinBank theo kế hoạch trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được thực hiện ảnh hưởng đến giới hạn vốn đầu tư vào tài sản cố định, gây khó khăn về vốn để tiếp tục triển khau thực hiện dự án.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường cho hay, VietinBank ưu tiên thực hiện phương án 1. Việc nhượng bán sẽ được thực hiện khẩn trương theo các quy định của pháp luật và phê duyệt theo quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thuê tài sản, thuê mua tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án VietinBank Tower được thông qua từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư 10.267 tỷ đồng và được xây dựng trên diện tích khu đất gần 30.000 m2 gồm 2 tòa tháp 48 và 68 tầng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án vẫn đang trong trạng thái dở dang.

Tin mới lên