Bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu du lịch Hải Thuận được gia hạn tiến độ thêm 24 tháng

(VNF) - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết UBND tỉnh này đã hủy bỏ quyết định ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh và cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch Hải Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án khu du lịch Hải Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu du lịch Hải Thuận được gia hạn tiến độ thêm 24 tháng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu du lịch Hải Thuận được gia hạn tiến độ thêm 24 tháng. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn xử lý dự án chậm tiến độ cùng quyết định ngày 9/7/2002 của UBND tỉnh về việc thu hồi 19 ha đất tại Bến Cát - Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) và cho Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận thuê để đầu tư xây dựng khu du lịch Hải Thuận, mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định về việc hủy bỏ quyết định ngày 28/4/2017.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng cho phép Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư khu du lịch Hải Thuận theo quyết định ngày 9/7/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 11/3/2023 (thời điểm tính gia hạn sử dụng đất được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án tại quyết định ngày 12/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và cộng với thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021).

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký quyết định này.

Cũng tại quyết định nêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận có trách nhiệm nộp lại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Sở Tài nguyên và Môi trường; nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất phải nộp đối với thời gian chậm tiến độ theo quy định.

Cùng với đó, công ty tiếp tục triển khai hoàn thành dự án, báo cáo kết quả thực hiện dự án về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đúng quy định.   

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án của Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được yêu cầu có trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận biết, nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời tính toán số tiền sử dụng đất trước đây mà Công ty dịch vụ du lịch Hải Thuận đã nộp tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hoàn trả lại theo quy định.

Tin mới lên