Đô thị

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

(VNF) - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cho biết trong 2 năm (2020-2021), trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 161 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở với 9.191 lô, trong đó số lô đấu thành công là 7.720, số lô bỏ cọc là 1.471.

Bắc Giang: Hơn 1.400 lô đất đấu giá bị bỏ cọc chỉ trong 2 năm

Trung tâm TP. Bắc Giang nhìn từ trên cao

Tại hội nghị đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Anh Tuấn cho biết, những năm gần đây các hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đấu giá tài sản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đấu giá tài sản thi hành án; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Trong đó, đấu giá quyền sử dụng đất ở được thực hiện thường xuyên và có giá trị lớn. Trong 2 năm (2020-2021), trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 161 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở với 9.191 lô, số lô đấu thành 7.720 lô, số lô bỏ cọc là 1.471; tổng giá bán khởi điểm là hơn 10.000 tỷ đồng; tổng số tiền trúng đấu giá thu được là hơn 11.800 tỷ đồng, tổng số tiền chênh lệch là hơn 1.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tư Pháp cho hay, do hoạt động đấu giá tài sản có tính chất phức tạp, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản còn phụ thuộc vào sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, do đó hiệu quả quản lý nhà nước ở lĩnh vực này một số mặt còn chưa cao.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong giám sát các cuộc đấu giá còn có lúc chưa được tốt; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đấu giá còn chưa thường xuyên; việc xử lý các vi phạm trong hoạt động đấu giá tính răn đe chưa cao.

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhận định tại một số địa phương việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất chưa thực sự sát giá thị trường, tình trạng mất an ninh trật tự tại cuộc đấu giá vẫn còn xảy ra, vi phạm trong việc gia hạn nộp tiền, hủy kết quả trúng đấu giá, tình trạng “bỏ cọc”, hiện tượng “cò mồi” đẩy giá làm nhiễu loạn thị trường bất động sản… dẫn đến thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Để công tác đấu giá tài sản trong thời gian tới đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ thành lập Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh thực hiện việc giám sát các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất dự án trên địa bàn tỉnh; phối hợp Sở Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ hoạt động giám sát theo quy định.

"Cùng với đó, Sở Tư pháp phải tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản, đặc biệt là giám sát trực tiếp các cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở, đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản", Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Tin mới lên