Đô thị

Bắc Giang sắp có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng quy mô 321ha

(VNF) - Chỉ trong tháng 6/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 10 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng diện tích nghiên cứu lên đến 321ha.

Bắc Giang sắp có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng quy mô 321ha

Bắc Giang sắp có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng quy mô 321ha

Khu đô thị số 1 thị trấn Nếnh

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị số 1 thị trấn Nếnh (tỷ lệ 1/500). Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở các thôn Yên Ninh và thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp đất nông nghiệp tổ dân phố Phúc Lâm; phía Nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh; phía Đông giáp đất nông nghiệp tổ dân phố Yên Ninh; phía Tây giáp đường tỉnh 295B.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 38,8ha. Quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch khoảng 3.500 người. Khu đô thị số 1 thị trấn Nếnh là khu đô thị mới được xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hiện đại.

Khu đô thị phía Nam thị trấn Vôi

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Nam, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500). Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn phía Bắc giáp khu dân cư Đại Phú 1; phía Nam giáp đường quy hoạch mới mở rộng và khu dân cư Đại Phú 2; phía Đông giáp khu đô thị sinh thái thị trấn Vôi; phía Tây giáp khu dân cư Đại Phú 1, 2.

Quy mô nghiên cứu lập khoảng 21,5ha, dân số dự kiến khoảng 2.000 người. Khu đô thị phía Nam, thị trấn Vôi là khu đô thị mới gồm chức năng ở, trung tâm thương mại - dịch vụ, được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu đô thị phía Bắc thị trấn Cao Thượng

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Bắc thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Ranh giới nghiên cứu phía Bắc giáp đường quy hoạch thị trấn Cao Thượng đi xã Phúc Hòa; phía Nam giáp đường tỉnh 295, khu cơ quan huyện và quảng trường Lương Văn Nắm, huyện Tân Yên; phía Đông giáp ruộng lúa, hoa màu và các làng hiện trạng; phía Tây giáp đường dân cư hiện trạng.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 21,33ha; quy mô dân số khoảng 2.300 người. Khu đô thị phía Bắc thị trấn Cao Thượng có tính chất là Khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng đô thị hiện đại. Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đến năm 2035 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

Khu đô thị số 3 thị trấn Nếnh

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị số 3 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500). Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn phía Bắc giáp trụ sở UBND xã Quảng Minh; phía Nam giáp dân cư tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh; phía Đông giáp trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nếnh; phía Tây giáp khu dân cư thôn Đông Long, xã Quảng Minh.

Quy mô nghiên cứu khảo sát địa hình hiện trạng khoảng 31ha, quy mô nghiên cứu lập khoảng 26,44ha. Dân số dự kiến khoảng 3.500 người.

Khu đô thị số 3 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh là khu đô thị mới gồm chức năng ở, trung tâm thương mại - dịch vụ, có kiến trúc cảnh quan đẹp được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu đô thị số 4 thị trấn Nếnh

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị số 4 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500). Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh; phía Nam giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh và tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh; phía Đông giáp đất canh tác nông nghiệp tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh; phía Tây giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh và thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 37,41ha, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Khu đô thị số 4 thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh là khu đô thị mới và các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở, được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có kiến trúc cảnh quan đẹp đáp ứng các nhu cầu ở của nhân dân.

Khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Vôi

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500). Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp khu vực canh tác Tổ dân phố Phú Độ (xã Phi Mô cũ), thị trấn Vôi; phía Đông giáp khu vực dân cư tổ dân phố Phú Độ, thị trấn Vôi; phía Tây giáp khu vực dân cư tổ dân phố Quảng Mô, thị trấn Vôi; phía Nam giáp khu vực canh tác xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; phía Tây Nam giáp khu dân cư, đất canh tác xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 70,3ha, dân số khoảng 6.700 người. Khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Vôi có tính chất là Khu đô thị mới và các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở.

Khu dân cư Thường Thắng 2

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Thường Thắng 2, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500). Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc ranh giới hành chính các thôn Trong Làng, Thống Nhất và Đồng Tâm thuộc xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp ruộng canh tác của thôn Trong Làng; phía Nam giáp ruộng canh tác của thôn thôn Đồng Tâm; phía Đông giáp dân cư hiện trạng và ruộng canh tác của thôn Đồng Tâm và thôn Trong Làng; phía Tây giáp dự án tuyến đường trục Bắc Nam.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 20ha; quy mô dân số khoảng 3.000 người. Khu dân cư Thường Thắng 2, huyện Hiệp Hòa có tính chất là khu dân cư mới với các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở có kiến trúc cảnh quan đẹp được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu dân cư số 3 xã Lan Mẫu

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 3 xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500). Ranh giới được xác định cụ thể phía Bắc Giáp đường tỉnh 293; phía Nam giáp đất dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư số 2, xã Lan Mẫu; phía Tây giáp đường vành đai 5 quy hoạch.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 17,2ha, dân số khoảng 2.000 người. Khu dân cư số 3 xã Lan Mẫu có tính chất là khu dân cư mới với các nhóm nhà ở thấp tầng kết hợp các công trình thương mại, hỗn hợp dịch vụ và khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe.

Khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500). 

Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp khu ruộng sản xuất nông nghiệp và dân cư hiện trạng thôn Tam Hợp, xã Bắc Lý; phía Nam giáp dân cư hiện trạng thôn Hương Cầu, xã Hương Lâm và thôn Trung Tâm, xã Bắc Lý; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng thôn Trung Tâm, xã Bắc Lý và dự án Khu dân cư mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa; phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Hương Lâm và dự án đường trục chính đô thị Bắc Nam.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 27ha. Quy mô dân số khoảng 4.100 người. Khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm có tính chất là khu dân cư mới với các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở có kiến trúc cảnh quan đẹp được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Khu dân cư mới số 2 xã Trí Yên

UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới số 2, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính thôn Nam Bắc Thành và thôn Đức Thành, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.

Ranh giới quy hoạch được giới hạn phía Bắc giáp với ruộng canh tác thôn Nam Bắc Thành, xã Trí Yên; phía Nam giáp ĐT 299B, đoạn qua địa phận xã Trí Yên; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và ruộng canh tác thôn Nam Bắc Thành, xã Trí Yên; phía Tây giáp ruộng canh tác thôn Đức Thành, xã Trí Yên.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 41,1ha, dân số khoảng 4.602 người. Khu dân cư mới số 2, xã Trí Yên có tính chất là khu dân cư mới được xây dựng hiện đại và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tin mới lên