Ngân hàng

BacABank, OCB đồng loạt thành lập công ty kiều hối

(VNF) – Thống đốc NHNN vừa phê chuẩn việc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kiều hối của 2 ngân hàng là BacABank và OCB.

BacABank, OCB đồng loạt thành lập công ty kiều hối

BacABank và OCB vừa được Thống đốc NHNN phê chuẩn việc thành lập công ty kiều hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phê duyệt việc thành lập công ty trong lĩnh vực kiều hối của 2 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập công ty con do Ngân hàng TMCP Bắc Á sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động trong lĩnh vực kiều hối theo Đề án đính kèm công văn số 170/2016/CV-BACABANK ngày 12/10/2016 của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Văn bản nêu rõ, Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm: Thực hiện thủ tục và trình tự thành lập Công ty con được chấp thuận trên theo quy định của pháp luật có liên quan; Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trước và sau khi thành lập công ty con theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Quản lý hoạt động công ty con đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của NHNN liên quan đến quản lý ngoại hối và hoạt động kiều hối; Báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên.

Sau khi thành lập công ty con được chấp thuận trên, NHNN lưu ý Ngân hàng TMCP Bắc Á thực hiện thủ tục đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Công ty Kiều hối đặt trụ sở chính (NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội) chấp thuận cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ theo quy định tại Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

BacABank

BacABank sắp thành lập công ty kiều hối riêng

Song song với đó, hống đốc NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phương Đông thành lập công ty con do Ngân hàng TMCP Phương Đông sở hữu 100% vốn điều lệ để hoạt động trong lĩnh vực kiều hối theo Đề án đính kèm tờ trình số 43/2016/TTr-CTHĐQT ngày 15/4/2016 của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Văn bản nêu rõ, Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm: Thực hiện thủ tục và trình tự thành lập Công ty con được chấp thuận trên theo quy định của pháp luật có liên quan; Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trước và sau khi thành lập công ty con theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Quản lý hoạt động công ty con đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của NHNN liên quan đến quản lý ngoại hối và hoạt động kiều hối; Báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) việc thực hiện các nội dung yêu cầu.

Sau khi thành lập công ty con được chấp thuận trên, NHNN lưu ý Ngân hàng TMCP Phương Đông thực hiện thủ tục đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi công ty con hoạt động) chấp thuận cung ứng dịch vụ nhận, chi trả ngoại tệ theo quy định tại Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Tin mới lên