Tài chính

Bách Hóa Xanh của MWG dự kiến thu 1,6 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 12

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu thuần 9 tháng là 102.816 tỷ đồng, lãi sau thuế 3.483 tỷ; tăng lần lượt 18% và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bách Hóa Xanh của MWG dự kiến thu 1,6 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 12

Bách Hóa Xanh của MWG dự kiến thu 1,6 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 12.

So với mục tiêu đề ra đạt 140.000 tỷ doanh thu và 6.350 tỷ lợi nhuận sau thuế, MWG đã thực hiện được 73% chỉ tiêu doanh thu và đạt 55% con số lợi nhuận năm sau 3 quý.

Trong tổng doanh thu 9 tháng, chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt 27.000 tỷ đồng và 54.000 tỷ đồng, chiếm 79% tổng doanh thu của công ty. Tổng doanh thu luỹ kế 9 tháng của 2 chuỗi này cũng tăng 27% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Trong 9 tháng, chuỗi Bách Hoá Xanh mang về xấp xỉ 20.000 tỷ đồng, tương đương 19,4%. Phần còn lại đến từ mảng kinh doanh khác.

Bên cạnh đó, doanh thu online luỹ kế 9 tháng tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh là 17% và Bách Hoá Xanh là 3%.

Tính riêng quý III, MWG ghi nhận 32.012 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 907 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi thuần đạt 2,83% quý III và 3,38% trong 9 tháng.

Trong quý này, doanh thu các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy tăng 62% từ nền so sánh thấp cùng kỳ năm trước.

Tại Bách Hóa Xanh, doanh thu quý III của chuỗi giảm 23% từ mức đỉnh cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao thứ ba trong lịch sử hoạt động. Với số điểm bán ít hơn (tương đương quý I/2021), tổng số hoá đơn trong quý này đã tiệm cận mức cao nhất vào quý II/2021 và tổng sản lượng hàng hoá bán ra đạt hơn 90% so với mức đỉnh quý III/2021.

Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh là 1,36 tỷ đồng trong tháng 9. Bách Hoá Xanh định hướng chỉ bán rau trong ngày nên khi thời tiết mưa nhiều dẫn tới tỷ lệ bán giảm giá cuối ngày tăng lên, ảnh hưởng đến doanh thu của chuỗi. Dự kiến, doanh thu sẽ đạt 1,5 đến 1,6 tỷ đồng/cửa hàng trong mùa cao điểm mua sắm vào tháng 12.

MWG cho biết trong quý III, công ty đã hoàn tất hạch toán những chi phí phát sinh một lần liên quan đến quá trình tái cấu trúc của Bách Hoá Xanh. Do đó, lợi nhuận trong quý IV dự kiến sẽ cải thiện so với quý III.

Đối với việc tái cơ cấu nợ, MWG cũng chuyển một phần nguồn tài trợ vốn lưu động từ nợ ngắn hạn sang dài hạn. Các khoản vay dài hạn đến hạn phải trả trong quý IV đã được công ty chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền để trả. Khoản vay dài hạn mới (đáo hạn năm 2025) đã hoàn tất giải ngân cuối quý III.

Trong quý IV, công ty cho biết sẽ tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi (ngoại trừ một số ít cửa hàng thử nghiệm hoặc các cửa hàng mang lại lợi nhuận ngay).

Đồng thời, công ty cũng rà soát, cắt bỏ mọi thứ không hiệu quả, tiếp tục tối ưu vận hành, kiểm soát chặt hàng tồn kho ở tất cả các chuỗi.

Ban lãnh đạo MWG đã đưa ra các kịch bản của thị trường và các biến động bất lợi có thể có trong ngành nghề mà công ty đang hoạt động gồm tác động của lạm phát đến sức mua của người tiêu dùng (đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu) và chi phí đầu vào và chi phí tài chính tăng cùng với rủi ro chuỗi cung ứng, rủi ro tỷ giá.

MWG cũng dự kiến nỗ lực để tăng trưởng dương năm 2022 và trên hết là bảo vệ dòng tiền hoạt động.

Tin mới lên