M&A

Bamboo Capital góp 800 tỷ đồng vào BCG Energy

Trong quý II/2022, Bamboo Capital (HoSE: BCG) sẽ góp 800 tỷ đồng bổ sung vào BCG Energy. Nguồn vốn lấy từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty này theo Nghị quyết HĐQT ngày 31/8/2021.

Bamboo Capital góp 800 tỷ đồng vào BCG Energy

Bamboo Capital góp 800 tỷ đồng vào BCG Energy

Công ty cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố thông tin về việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần BCG Energy.

Theo đó, Bamboo Capital tham gia góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp là 800 tỷ đồng, đạt tổng giá trị vốn góp tại đây là 2.408 tỷ đồng; tương đương 79,5% vốn điều lệ BCG Energy.

Nguồn vốn 800 tỷ đồng nêu trên là số tiền Bamboo Capital thu được từ đợt chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT ngày 31/8/2021.

Đợt chào bán vừa nêu được Bamboo Capital thực hiện nhằm huy động hơn 1.785 tỷ đồng (mỗi cổ phần giá 12.000 đồng); trong đó, 800 tỷ đồng dùng cho mục đích góp vốn vào BCG Energy và phần còn lại để dùng để bổ sung vốn lưu động (hơn 980 tỷ đồng). 

Mục tiêu của việc góp thêm vốn vào BCG Energy đợt này nhằm góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 và Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2.

Điện gió Đông Thành 1 được thành lập vào tháng 11/2020, có trụ sở chính tại tỉnh Trà Vinh và chi tiết ngành kinh doanh chính là lắp đặt, vận hành hệ thống điện mặt trời, điện gió.

Giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Aurai Wind Energy tại Điện gió Đông Thành 1 là gần 63 tỷ đồng, tương đương 22% vốn điều lệ và phần còn lại, gần 221 tỷ đồng do BCG Energy góp để nắm 78% vốn.

Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 cũng có trụ sở chính và thời gian thành lập tương tự Đông Thành 1, với ngành kinh doanh chính là sản xuất điện mặt trời, điện gió. 

Tại Điện gió Đông Thành 2, Aurai Wind Energy góp 63,75 tỷ đồng và nắm 15% vốn trong khi BCG Energy góp hơn 361 tỷ đồng để chi phối 85%.

Từ khoá: Bamboo Capital, BCG, BCG Energy,
Tin mới lên