Tài chính

Bán 25% vốn điều lệ, Tập đoàn Cao su dự thu gần 13.000 tỷ đồng

(VNF) – Nhà nước giữ lại 75% vốn điều lệ của VRG. Với 25% vốn điều lệ còn lại, VRG sẽ đấu giá công khai 11,88%, bán cho nhà đầu tư chiến lược 11,88%, còn lại sẽ được bán cho người lao động. Với kế hoạch này, VRG dự kiến thu về 12.834 tỷ đồng.

Bán 25% vốn điều lệ, Tập đoàn Cao su dự thu gần 13.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Công ty mẹ - VRG sau khi cổ phần hóa sẽ lên đến 40.000 tỷ đồng

Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2017 (bất thường) để thông qua Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - VRG.

Theo phương án cổ phần hóa, tổng vốn điều lệ của VRG là 40.000 tỷ đồng.

Trong đó, Nhà nước sở hữu 3 tỷ cổ phần, tương ứng với 75% vốn điều lệ. VRG sẽ bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư hơn 475 triệu cổ phần (11,88%); bán cho nhà đầu tư chiến lược 475 triệu cổ phần (11,88%); số cổ phần còn lại sẽ được bán cho người lao động thường xuyên, người có hợp đồng khoán và cho tổ chức công đoàn.

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc VRG cho biết, tập đoàn đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức giá bán 13.000 đồng/cổ phần, địa điểm bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Riêng 2 đối tượng người lao động có hợp đồng khoán và tổ chức công đoàn được mua chỉ bằng 60% giá bán đấu giá thành công thấp nhất và bán cho người lao động có đủ điều kiện cam kết mua thêm cổ phần ưu đãi với giá bán bằng giá bán đấu giá thành công thấp nhất.

Với kế hoạch bán 25% vốn điều lệ này, VRG dự kiến thu về 12.834 tỷ đồng.

Về thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần, theo thông báo trước đó của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu của VRG là ngày 1/1/2018.

Tuy nhiên, phía VRG cho biết, tập đoàn có quy mô lớn có thể phát sinh nhiều vấn đề phải báo cáo, xin chủ trương của Chính phủ.

Do vậy, để đảm bảo thời gian, VRG đề nghị Bộ chủ quản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu là 3 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được duyệt.

Sau cổ phần hóa, số lượng các đơn vị thành viên của Tập đoàn có 99 công ty. Trong đó, doanh nghiệp cấp II là 65 công ty, doanh nghiệp cấp III là 34 công ty.

Số lượng, cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn sau cổ phần hóa thay đổi do đã hoàn thành công tác cổ phần hóa tại 2 đơn vị thành viên, dự kiến thoái vốn đầu tư ở 22 công ty.

Trước đó, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, VRG có 123 đơn vị thành viên, trong đó có 75 doanh nghiệp cấp II và 48 doanh nghiệp cấp III.

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2016, VRG đạt doanh thu thuần 422 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính 759 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 789 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty mẹ - VRG đạt 36.477 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 500 tỷ so với thời điểm một năm trước đó. Phần lớn tài sản của Công ty mẹ - VRG nằm tại các công ty con (27.829 tỷ đồng) và các công ty liên doanh liên kết (4.812 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2016 của Công ty mẹ - VRG ở mức 35.394 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 1.082 tỷ đồng.

Tin mới lên