Tiêu điểm

Ban Bí thư kỷ luật các lãnh đạo liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh

(VNF) – Ngày 8/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp và quyết định kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ban Bí thư kỷ luật các lãnh đạo liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh

Ban Bí thư đã kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Cuộc họp của Ban Bí thư được diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, sau khi xem xét các báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (số 50-BC/UBKTTW, ngày 5/12/2016; số 51-BC/UBKTTW, ngày 5/12/2016 và số 52-BC/UBKTTW, ngày 5/12/2016), Ban Bí thư đã có những kết luận về sai phạm của một số lãnh đạo.

Cụ thể, ông Trần Lưu Hải, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc được tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nội dung trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời Tỉnh uỷ Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên  Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên  Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Nguyễn Duy Thăng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

"Những vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc và tạo dư luận xấu trong xã hội", kết luận nêu rõ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Lưu Hải và ông Huỳnh Minh Chắc; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng.

Trước đó, ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan đến việc đề nghị, tiếp nhận, bổ nhiệm và khen thưởng đối với Trịnh Xuân Thanh.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và bà Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng thời yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục đối với những vi phạm của ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tin mới lên