Tài chính

Bán cổ phiếu quỹ không báo cáo, Savico (SVC) bị xử phạt

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 989/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HoSE: SVC).

Bán cổ phiếu quỹ không báo cáo, Savico (SVC) bị xử phạt

Bán cổ phiếu quỹ không báo cáo, Savico (SVC) bị xử phạt.

Trong đó, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Lý do là vì đã có hành vi vi phạm hành chính bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo UBCKNN. Cụ thể, ngày 10/12/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã công bố thông tin về việc bán 20.066 cổ phiếu quỹ theo công văn số 254/CV-SVC ngày 10/12/2021 (kèm theo Thông báo số 253/TBSVC ngày 10/12/2021 và Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT-SVC ngày 10/12/2021). Ngày 21/01/2022, Công ty đã công bố thông tin về thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành (sau khi bán 9.566 cổ phiếu quỹ) theo Công bố thông tin số 19/CV-SVC ngày 21/01/2022. Tuy nhiên, UBCKNN không nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán số cổ phiếu quỹ nêu trên của Công ty.

Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tổng số tiền phạt là 210 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào ngày 01/09/1982 với tên gọi là Công ty Dịch vụ Quận 1. Công ty được cổ phần hóa theo quyết định ngày 9/7/2004 của UBND TP. HCM. Ngày 21/12/2006, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết tại HNX với mã chứng khoán là SVC. Ngày 01/06/2009, cổ phiếu của công ty chuyển sang giao dịch tại HoSE.

Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, dịch vụ bất động sản và dịch vụ tài chính.

Tin mới lên