Bất động sản

Bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB cao tốc Bắc - Nam tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

(VNF) - Ngày 13/3, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, với 5 dự án: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Ánh - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.

Bàn giao hồ sơ cắm cọc GPMB cao tốc Bắc - Nam tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Bộ GTVT bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 11/2, Chính phủ đã ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với một số cơ chế đặc thù, cho phép triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB cho địa phương theo từng giai đoạn (tùy thuộc mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến), cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2022 để địa phương thực hiện công tác GPMB.

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc như thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm tra, quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, dự toán và lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB bàn giao cho địa phương (theo 3 giai đọan) để triển khai các thủ tục GPMB, tái định cư, đảm bảo mục tiêu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, khởi công dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Để địa phương triển khai các thủ tục liên quan đến công tác GPMB, tái định cư, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cắm cọc GPMB và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB (đợt 1) trước ngày 15/3/2022.

Trong các ngày, từ ngày 13 - 15/3/2022, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, ngày 13/3/2022, tại tỉnh Quảng Bình, bàn giao khoảng 47,6km đoạn từ Hà Tĩnh - Quảng Trị (qua 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị).

Ngày 15/3/2022, tại tỉnh Bình Định, bàn giao khoảng 52,1km đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang (qua 4: tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà). Tại tỉnh Hậu Giang, bàn giao khoảng 34km đoạn Cần Thơ – Cà Mau (qua 5 tỉnh: Cần Thơ - Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau).

Kế hoạch triển khai tiếp theo công tác bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB cho đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị đợt 2 vào ngày 30/4/2022, dự kiến khoảng 110km. Đợt 3 ngày 30/6/2022 các đoạn còn lại khoảng 109,4 km.

Đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đợt 2 ngày 30/4/2022, dự kiến khoảng 229,6km; đợt 3 ngày 30/6/2022 các đoạn còn lại khoảng 71,3km. Đoạn Cần Thơ - Cà Mau đợt 2 ngày 30/4/2022, dự kiến khoảng 44km; đợt 3 ngày 30/6/2022 các đoạn còn lại khoảng 31,km.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ban chỉ đạo các tỉnh chỉ đạo hội đồng GPMB các địa phương phối hợp với các ban quản lý dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch GPMB cho dự án và kế hoạch vốn phục vụ GPMB; chủ động, khẩn trương triển khai ngay các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái định cư và triển khai thực hiện ngay các gói thầu này. Đồng thời khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nỗ lực, phấn đấu để công tác GPMB sẽ được hoàn thành theo kế hoạch dự kiến (bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023 như chỉ đạo của Chính phủ và dự án sẽ được khởi công trước ngày 31/12/2022.

Tin mới lên