Hồ sơ VNF

Báo cáo cập nhật ảnh hưởng của Covid-19 đến 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

(VNF) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa trình Thủ tướng báo cáo về việc cập nhật ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty.

Báo cáo cập nhật ảnh hưởng của Covid-19 đến 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

CMSC cho biết Vietnam Airlines là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc, nhiều hoạt động sản xuất du lịch, dịch vụ phải tạm dừng.

Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại, việc giảm giá dầu lửa giữa một số quốc gia trên thế giới đã dẫn đến một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban đang phải chịu tác động kép.

Ủy ban dự kiến doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong 3 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 27.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

07/19 tập đoàn, tổng công ty đã bắt đầu không cân đối được thu chi, tổng số lỗ khoảng 3.728 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA) là doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Dự kiến cả năm 2020, nếu dịch bệnh kéo dài, giá dầu không phục hồi, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty sẽ giảm khoảng 279.767 tỷ đồng so với kế hoạch; 08/19 tập đoàn, tổng công ty bị thua lỗ, tổng số lỗ khoảng 26.324 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước giảm khoảng 32.836 tỷ đồng so với kế hoạch.

Mặt khác, do tác động từ cuộc chiến thương mại và việc giảm giá dầu lửa, nguồn thu ngân sách nhà nước từ dầu thô (của Tập đoàn Dầu khí) có thể giảm khoảng từ 3.111 tỷ đồng đến 18.600 tỷ đồng, tùy theo mức độ phục hồi của giá dầu thế giới .

Tuy nhiên, việc giảm giá xăng, dầu (nguyên liệu chính của các doanh nghiệp vận tải, nhiệt điện khí...) đối với một số ngành lại là những thuận lợi để giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ đầu ra, mang lại yếu tổ tích cực cho nền kinh tế.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo cập nhật ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty tại đây.

Tin mới lên