Hồ sơ VNF

Báo cáo cập nhật về tình hình giải ngân vốn ODA của Việt Nam

(VNF) - Năm 2020 là năm cuối cùng để cả nước cùng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao, bao gồm việc tập trung đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2020.

Báo cáo cập nhật về tình hình giải ngân vốn ODA của Việt Nam

Giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/6/2020 ước đạt 1.973,129 tỷ đồng.

Theo Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, nguồn vốn nước ngoài có nhiều đặc thù, khác biệt so với nguồn vốn khác của ngân sách nhà nước, thực tế triển khai trong các năm qua cho thấy việc giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điều này dẫn đến tỷ lệ giải ngân cả nước của nguồn vốn này trong các năm qua còn thấp, nhìn chung chưa đạt được các mục tiêu đặt ra (trung bình chỉ đạt từ 3-5% trong 06 tháng đầu các năm qua và chỉ đạt khoảng 60-70% kế hoạch hàng năm).

Vụ Kinh tế đối ngoại cho biết, theo số liệu giải ngân của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài sang năm 2020 từ đầu năm 2020 đến ngày 31/5/2020 là 1.436,816 tỷ đồng. Giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/6/2020 ước đạt 1.973,129 tỷ đồng.

Trong khi đó, giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương trong 06 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.778,482 tỷ đồng (đạt 10,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Mặc dù mức giải ngân này cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019 (2.050 tỷ đồng) nhưng so với kế hoạch vốn nước ngoài được giao, tỷ lệ này còn chưa cao.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020 giải ngân trong 6 tháng đầu năm trên thực tế có thể cao hơn do thông tin về số liệu giải ngân theo báo cáo của Bộ Tài chính hiện còn chưa có tính cập nhật cao, còn có độ trễ nhất định về thời gian do chưa phản ánh đúng số vốn nước ngoài giải ngân thực tế theo khối lượng thi công tại hiện trường của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Đặc biệt là những dự án phân cấp chủ đầu tư tới tận huyện, xã thì số liệu theo hệ thống TABMIS của Ban quản lý dự án tỉnh không bao gồm số liệu của Ban quản lý các huyện, xã.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tham luận của Vụ Kinh tế đối ngoại về tình hình giải ngân vốn ODA tại đây.

Tin mới lên