Hồ sơ VNF

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017

(VNF) - Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (PAPI 2017) giới thiệu kết quả khảo sát xã hội học trên phạm vi toàn quốc lần thứ bảy của chương trình nghiên cứu ‘Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI).

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017

Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017.

Báo cáo PAPI 2017 nêu bức tranh tổng quát về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của người dân năm 2017.

Báo cáo PAPI 2017 phản ánh ý kiến của 14.097 cử tri với đặc điểm nhân khẩu học đa dạng, đại diện cho người dân của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.

Chỉ số PAPI tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương nơi họ cư trú, đồng thời vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân.

Chỉ số PAPI cũng hy vọng tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương trong quá trình hướng tới chính quyền "kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân".

Kể từ khi thực hiện thí điểm (năm 2009) đến 2017, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 103.059 lượt người trên phạm vi toàn quốc thông qua phỏng vấn trực tiếp với người dân được chọn ngẫu nhiên theo quy trình lấy mẫu khoa học, nghiêm ngặt và khách quan.

Với lượng dữ liệu phong phú qua nhiều năm, các cơ quan đồng thực hiện nghiên cứu PAPI đã và đang đưa đến cho các cơ quan công quyền từ trung ương đến địa phương những góc nhìn của người dân thông qua các báo cáo thường niên. PAPI đóng vai trò là công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và những ngành, lĩnh vực liên quan tới người dân nói riêng.

Kết quả PAPI đã và đang tạo ra một số tác động nhất định, làm nguồn cảm hứng cho chương trình nghiên cứu tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Cho đến nay, hầu hết các tỉnh/thành phố trên phạm vi toàn quốc đã tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo chuyên đề về chỉ số PAPI.

Bên cạnh đó, 51 trong số 63 tỉnh/thành phố đã ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động, chỉ thị hoặc văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành ở địa phương nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân thông qua chỉ số PAPI.

Riêng trong năm 2017 đã có 16 tỉnh ban hành mới hoặc bổ sung các văn bản chỉ đạo ở địa phương nhằm hướng tới cải thiện sự hài lòng của người dân từ kết quả PAPI, với tầm nhìn từ một tới ba năm. Đây là một ví dụ cho thấy chỉ số PAPI có thể là công cụ giúp các cấp chính quyền đánh giá lại những việc đã làm được hoặc chưa làm được trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trong năm vừa qua, từ đó tìm giải pháp đổi mới chính sách và/hoặc cải thiện phương thức thực thi chính sách trong năm tiếp theo.

Tương tự với các báo cáo PAPI thường niên trước, Báo cáo PAPI 2017 tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu thống kê từ khảo sát PAPI năm 2017, phân tích xu hướng về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quốc gia và địa phương, đồng thời nêu một số trọng tâm chính sách và thực tiễn chính quyền các cấp cần lưu ý trong quá trình đổi mới nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo PAPI 2017 tại đây.

Tin mới lên