Hồ sơ VNF

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 (PAPI 2021)

(VNF) - Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 (Báo cáo PAPI 2021) phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với đặc điểm nhân khẩu đa dạng.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 (PAPI 2021)

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 (PAPI 2021).

Trong số những người tham gia phỏng vấn trực tiếp, 14.791 người có hộ khẩu thường trú ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố và 1.042 người tạm trú ở 12 tỉnh, thành phố có tỷ suất nhập cư ròng dương trên toàn quốc.

PAPI là công cụ phản ánh hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, với sự tham gia của người dân trong giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Từ năm 2009 đến nay, có tới 162.066 lượt người dân được chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công ở nhiều lĩnh vực và ở tất cả các cấp chính quyền, dựa trên trải nghiệm của họ trong tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp.

Mục tiêu của chương trình nghiên cứu PAPI nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng.

Với dữ liệu thực chứng thu thập từ người dân—đối tượng thụ hưởng chính từ nền quản trị công và dịch vụ công—qua khảo sát PAPI thường niên và các hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách chuyên đề, chương trình nghiên cứu PAPI góp phần tìm hiểu những khoảng trống, những điểm nghẽn chính sách cần được các cơ quan có chức năng hoạch định chính sách bổ khuyết, đổi mới, hướng tới đạt được những mục tiêu trên và góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy công vụ ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, PAPI được ví như "mỏ vàng" phục vụ nghiên cứu và vận động đổi mới chính sách. Dữ liệu PAPI cũng giúp dự báo xu thế quản trị công, gợi mở giải pháp đổi mới phương thức và hiệu quả điều hành và quản lý Nhà nước, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền các cấp, tạo điều kiện để người dân phát huy tiềm năng trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau đợt bùng phát đại dịch COVID-19 ở Việt Nam năm 2021.

Báo cáo PAPI 2021 gồm ba chương. Chương 1 trình bày kết quả phân tích tổng quan hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia năm 2021 và tác động của đại dịch COVID-19 tới quản trị địa phương. Chương này cũng tập trung phân tích trải nghiệm của người dân với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.

Chương 2 trình bày kết quả phân tích về mối quan tâm lớn nhất của người dân trong năm 2021 cần Nhà nước tập trung giải quyết. Chương 2 cũng chia sẻ kết quả khảo sát mở rộng nhằm tìm hiểu đánh giá và trải nghiệm về hiệu quả quản trị và cung ứng dịch vụ công của những người tạm trú được chọn ngẫu nhiên ở 12 tỉnh, thành phố có tỷ suất nhập cư ròng dương theo số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Chương này cũng cho biết những động cơ thúc đẩy người dân di cư nội địa ở Việt Nam.

Cuối cùng, Chương 3 giới thiệu kết quả phân tích hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh trong năm 2021 ở các cấp độ chỉ số lĩnh vực nội dung, nội dung thành phần và chỉ tiêu đánh giá, đồng thời cung cấp cho lãnh đạo và giới hoạt động thực tiễn cấp tỉnh bức tranh tổng hợp về những gì từng tỉnh, thành phố đã làm được và cần cải thiện trong thời gian tới để người dân hài lòng hơn với chính quyền các cấp.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo PAPI 2021 tại đây.

Tin mới lên