Hồ sơ VNF

Báo cáo chuyên đề về việc thu tiền sử dụng đất, thuê đất

Bộ Tài chính đã hoàn thành báo cáo chuyên đề về thực trạng chính sách thu tiền sử dụng đất, thuê đất, chính sách thuế liên quan đến đất đai và bất động sản.

Báo cáo chuyên đề về việc thu tiền sử dụng đất, thuê đất

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ cho rằng cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng Luật Thuế tài sản (hay thuế bất động sản) nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách và điều tiết thị trường bất động sản hiện nay.

Đáng chú ý là trong báo cáo này, Bộ Tài chính cho rằng, chính sách thuế đối với bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng của nhà nước về điều tiết thị trường bất động sản. 

Do vậy, việc nghiên cứu ban hành Luật Thuế tài sản là cần thiết. Đây chính là việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách thuế đối với tài sản, khắc phục hạn chế của chính sách hiện hành; và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ.

Quý bạn đọc có thể xem toàn văn báo cáo tại đây.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên