Hồ sơ VNF

Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

(VNF) - Năm 2020, hoạt động kiểm toán tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện trong tình hình mới nên chất lượng kiểm toán không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương quản lý tài chính công, tài sản công.

Báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Trong 9 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Tổng kiểm toán Nhà nước đã trình bày báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Kế hoạch kiểm toán năm 2020 được xây dựng chủ động, minh bạch, điều chỉnh linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 30/9/2020, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.970 tỷ đồng, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp 97 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 10 tại đây.

Tin mới lên