Hồ sơ VNF

Báo cáo công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước Quốc hội khóa XV

(VNF) - Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước Quốc hội khóa XV

Trụ sở Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo, kế hoạch năm 2021, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 190 cuộc (181 cuộc theo kế hoạch kiểm toán đầu năm; 17 cuộc bổ sung; 8 cuộc giảm), dự kiến tổ chức thành 211 đoàn kiểm toán. 

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/9 đối với 96 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.706 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với từng sai phạm.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi, xử lý vướng mắc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán để kịp thời giải quyết dứt điểm theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước đã ban hành 22/22 thông báo kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2020; tổng hợp sơ bộ kết quả đến 30/9, các đơn vị đã thực hiện 30.834 tỷ đồng, đạt 49,9%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (55,9%) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều trường hợp Kiểm tóan Nhà nước không triển khai kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại đơn vị theo dự kiến.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm 2022 theo luật.

Quý độc giả có thểm xem toàn văn báo cáo công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV TẠI ĐÂY!

Tin mới lên