Hồ sơ VNF

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

(VNF) - Năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN, thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 5.252 cuộc thanh tra hành chính và 181.512 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm 66.516 tỷ đồng (tăng 158% so với năm 2018), 1.799 ha đất; kiến nghị xử lý 1.039 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành trên 83.437 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 75 vụ, 149 đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 27.130 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,4%. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 205,5 tỷ đồng, 24,1 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.889 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm 597 người (đã xử lý 388 người), chuyển cơ quan điều tra 20 vụ, 26 đối tượng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 122.029 tỷ đồng (tăng 28.084 tỷ đồng, giảm chi 28.373 tỷ đồng, xử lý khác 64.572 tỷ đồng); chuyển hồ sơ 07 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 34 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án nhân dân và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại đây.

Tin mới lên