Hồ sơ VNF

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019

(VNF) - Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được công bố tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019

Năm 2019, dự kiến có 136.000 doanh nghiệp được ra đời với tổng số vốn đăng kí khoảng 1,7 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình phát triển doanh nghiệp thời gian qua có những điểm sáng ấn tượng. Trung bình giai đoạn 2016 – 2020, mỗi năm có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019, dự kiến có 136.000 doanh nghiệp được ra đời với tổng số vốn đăng kí khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, FDI, những năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự nổi lên của các tập đoàn tư nhân lớn, tham gia vào những ngành, lĩnh vực có sự tác động lớn đến kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, sự phát triển của doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiệu quả và bền vững. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể so với tổng số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm giai đoạn 2017 – 2019 trung bình khoảng 58,1%; vẫn còn thiếu những doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa; năng lực khoa học công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế; trình độ quản trị còn thấp….

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, hội nhập mang lại nhiều rủi ro, “hội nghị là dịp để Thủ tướng cùng các cơ quan bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn lại, đánh giá tình hình phát triển của khu vực doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững hơn”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo phát triển, mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả, bền vững tại đây.

Tin mới lên