Tiêu điểm

Báo cáo của Chính phủ ‘điểm danh’ Trịnh Xuân Thanh, Trần Vũ Quỳnh Anh

(VNF) – Báo cáo "Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016" của Chính phủ trình Quốc hội đã nêu lên tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm công chức không đúng quy định tại các cấp chính quyền hiện nay.

Báo cáo của Chính phủ ‘điểm danh’ Trịnh Xuân Thanh, Trần Vũ Quỳnh Anh

Báo cáo Chính phủ đã nêu tên Trịnh Xuân Thanh, Trần Vũ Quỳnh Anh như những điển hình về công tác bổ nhiệm cán bộ chưa đúng quy định

Cụ thể, báo cáo đã "điểm danh" những trường hợp như Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ ở Bộ Công Thương, vụ bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Nga ở Sở Xây dựng Thanh Hóa, vụ ông Vũ Minh Hoàng ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, vụ ông Nguyễn Văn Cảnh ở Bình Định, vụ Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương có 44 lãnh đạo/46 biên chế…

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu lên tình trạng buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, tham gia lễ hội trong giờ làm việc. Điển hình như việc một số công chức thuộc Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương đi lễ trong giờ hành chính.

Về công tác tinh giản biên chế, báo cáo cho biết đến cuối năm 2016 đã có 19 lượt bộ, ngành và 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 11.899 người. Trong đó, có 10.371 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi; 1.498 người hưởng chính sách thôi việc ngay; 14 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học; 16 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Báo cáo của Chính phủ ‘điểm danh’ Trịnh Xuân Thanh, Trần Vũ Quỳnh Anh

Tinh giản biên chế vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra

Một số bộ, ngành, địa phương được nhận xét đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế. Đơn cử như tỉnh Quảng Ninh, tổng số cán bộ, công chức, viên chức tinh giản theo Đề án 25 của Tỉnh ủy là 1.057 trường hợp, kinh phí tiết kiệm được 111,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đánh giá việc tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức và tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức không đúng quy định; buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật lao động vẫn còn xảy ra tại một số cấp.

Tin mới lên