Hồ sơ VNF

Báo cáo của VCCI về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

(VNF) - Tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định, vững chắc và khuyến khích tinh thần doanh nghiệp là chủ trương quan trọng mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

Báo cáo của VCCI về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

VCCI kiến nghị một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Liên tục trong 5 năm trở lại đây, Chính phủ đã ban hành loạt Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ với các bộ, ngành và địa phương về cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, cải cách kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hoá thủ tục hành chính đã được các doanh nghiệp ghi nhận.

Nhìn chung, các doanh nghiệp qua khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thời gian qua đều nhận thấy môi trường đầu tư kinh doanh đang chuyển biến mạnh mẽ.

VCCI đã thực hiện một báo cáo ghi nhận đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về việc các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao trong các Nghị quyết 19 và 35. Cùng với đó, VCCI cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Báo cáo về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp Việt Nam của VCCI tại đây.

Tin mới lên