Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 của VCCI

(VNF) - Báo cáo là kết quả kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhằm phản ánh những đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam về các thủ tục hành chính thuế cũng như ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan chức năng liên quan tới thủ tục hành chính thuế trong năm vừa qua.

Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 của VCCI

Xấp xỉ 90% doanh nghiệp cho biết thông tin về thủ tục hành chính thuế hiện sẵn có, dễ tìm và các biểu mẫu TTHC dễ điền.

Theo đó, việc khảo sát về mức độ hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính thuế năm 2019 được tiến hành với mẫu 1.727 doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó 89% doanh nghiệp tới từ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam (doanh nghiệp dân doanh).

Đa số các doanh nghiệp tham gia khảo sát có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa và khoảng 3/4 số doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động trong vòng 10 năm gần nhất.

Cuộc khảo sát đã thu thập được ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh về TTHC thuế, bao gồm việc tiếp cận thông tin TTHC thuế, thực hiện TTHC thuế, sự hỗ trợ của cơ quan thuế và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại về thuế.

Bên cạnh đó, vấn đề tiến hành thuế điện tử, hóa đơn điện tử cũng như đánh giá về thái độ phục vụ của công chức thuế cũng là những nội dung quan trọng được lấy ý kiến từ doanh nghiệp.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế - Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 tại đây.

Tin mới lên