Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018

(VNF) - Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tiến triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao hơn mục tiêu kế hoạch (6,7%) và là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 8 năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,5%; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 16%, xuất siêu 2,71 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,7%,...

Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 tăng 16%, xuất siêu 2,71 tỷ USD.

Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục được cải thiện, song vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro, đáng chú ý là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Mỹ với một số nền kinh tế lớn (EU, Trung Quốc, Nhật Bản) căng thẳng; nhiều quốc gia áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt và điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế tác động đến sự luân chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế....

Ở trong nước, quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm và chưa rõ nét; tăng trưởng kinh tế có xu hướng quý sau chậm hơn quý trước, áp lực lạm phát gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,... tác động không thuận đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - NSNN năm 2018.

Trong bối cảnh nêu trên, thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2018 tại đây.

Tin mới lên