Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế năm 2018 và những tháng đầu năm 2019

(VNF) - Năm 2018, Việt Nam đã đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. Trong khi đó, tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế năm 2018 và những tháng đầu năm 2019

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong năm 2018 đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%.

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08% (đã báo cáo trên 6,7%), cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD.

Năng suất lao động trong năm 2018 tăng gần 6%; hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng (chỉ số ICOR giảm từ 6,42 năm 2016 còn 5,97 năm 2018). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2% (đã báo cáo 11,2%), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD và xuất siêu 6,8 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt 8% so với dự toán (đã báo cáo vượt 3%); bội chi ngân sách 3,46% GDP (đã báo cáo 3,67%); nợ công ở mức 58,4% GDP (đã báo cáo 61,4%).

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Ngoài ra, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Những tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua. Mặt bằng lãi suất ổn định, giảm 0,5% cho các lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, tính thanh khoản và an toàn hệ thống được bảo đảm, đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục.

Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8% (trong đó xuất khẩu của khu vực trong nước tăng 10,5%, khu vực FDI tăng 4%); xuất siêu 711 triệu USD. Trong 4 tháng, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt 7,5 tỷ USD, tăng 28,6%; vốn thực hiện ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng tăng 13,9%, đạt 36,7% dự toán năm.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế năm 2018 và tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2019 của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên